Liczba odwiedzin strony: 15130 Osób na stronie: 1
 

Jakutajć Jerzy, mgr. Doradztwo prawne

 
 
Jakutajć Jerzy, mgr. Doradztwo prawne
 
pl. Partyzantów 4b lok. 4
46-250 Wołczyn
Profesja:   doradztwo prawne

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 261 poz. 2600 - Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2004 r.) Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu...
Monitor Polski 1998 Nr 16 poz. 237 - Nadanie orderów i odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 lutego 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń. (M.P. z dnia 3 czerwca 1998 r.) Rej. 10/98 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają: obywatel Republiki Francuskiej za zasługi...